OTC ACADEMY

Om goed schoon te maken, moet je weten wat je doet. OTC Academy helpt jou daarbij.

Vakkennis

Je leert de basisregels van interieur-, vloer-, sanitair onderhoud,…

Daarnaast kom je meer te weten over de schoonmaakproducten.

Preventie

Veilig werken is erg belangrijk voor ons en ook voor jou. Je leert aan OTC Academy hoe je de kans op arbeidsongevallen verkleint door veilig te werken en aan preventie doen.

Opleiding

Je bent een gewaardeerde medewerker waarin wij graag investeren met de nodige opleiding, begeleiding en ondersteuning.

 

Aan de hand van de opleiding is het de bedoeling dat we mensen laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt dit door middel van ons aanbod opleiding en ondersteuning

 

We doen aan non-formele educatie die gericht is op het opbouwen van eigenwaarde, het vormen van een identiteit en het geven van empowerment. We geloven erin dat, eenmaal je empowered bent, je kan starten met het nemen van beslissingen.

Probleemoplossend vermogen

Problemen en oplossingen zijn in onze visie met elkaar verbonden. Er zijn twee kanten, een duidelijke harde kant van problemen en een kant met een achterliggende reden van de problemen. Dus als je de oplossing voor een probleem wilt vinden, dan moet je eerst het probleem begrijpen en hiervoor moet je je richten op de mens. Om problemen aan de ene kant op te lossen, ontwikkelen we mogelijkheden aan de andere kant.

Maatschappelijke inbedding

OTC kijkt ruimer dan enkel naar de eigen werkzaamheden. Als opleiding en tewerkstellingscentrum willen we mee wegen op het lokaal sociaal beleid en
als betrokken partner aan tafel zitten bij beleidsbeslissingen in het sociaal domein, kansarmoedebestrijding en circulaire economie. We willen ons steentje bijdragen aan
een maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemerschap.